Бокерия Лео Антонович
1622
Бокерия Лео Антонович
д.м.н., профессор, академик РАМН, Член Президиума РАМН